Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

motkaaa
12:40
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea
motkaaa
12:40
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea

June 29 2015

motkaaa
09:53

Odważnym szczęście sprzyja.

— Wergiliusz
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
motkaaa
09:53
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
motkaaa
09:52
Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.
— Carl Gustav Jung
Reposted fromhormeza hormeza viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
motkaaa
09:52
4066 bd82 390
motkaaa
09:52
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
motkaaa
09:50
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
motkaaa
09:50

Idź mi panie w pizdu na ułańskie stepy
Miał być z Ciebie kozak, a jest z Ciebie kretyn! 
— SMKKPM z Olą
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
motkaaa
09:50
3684 722d 390
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
motkaaa
09:50
3889 eeec 390
Reposted fromMeely Meely viaftmo ftmo
motkaaa
09:50
3691 b4f3 390
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
motkaaa
09:49
2449 afb0 390
Reposted fromholdmy holdmy viaftmo ftmo
motkaaa
09:49
4117 ff08 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
motkaaa
09:47
5102 90e8 390
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
motkaaa
09:47
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
Reposted frompanimruk panimruk viapoezja poezja
motkaaa
09:46
5560 9bc4 390
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
motkaaa
09:45
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
motkaaa
09:44
7032 3ddb 390

June 15 2015

motkaaa
19:05
0944 b070 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl